پاک شدن public_html در سی پنل

Tuesday, July 16, 2019

در مواردی به اشتباه این فولدر مهم از سی پنل پاک میشود 
تنها راه برگرداندن آن استفاده از بک  های قبلی سایت می باشد که معمولاً در بخش jet backup یک نسخه نگهداری میشود
با این بخش میتوانید به صورت اتوماتیک و بدون نیاز به پشتیبانی ، آن را برگردانید .