آرشیو ماهانه - بهمن, ۱۳۹۷

ثبت-دامنه-dog

ثبت دامنه dog. | فروش دامینdog

ثبت دامنه dog. | فروش دامینdog

دامنه dog همانطور که از نامش پیداست برای فروش سگ ها توسط icann در سال ۲۰۱۲ معرفی شد.ثبت این دامنه برای تمامی افراد حقیقی و حقوقی مجاز بوده و بدون محدودیت جغرافیایی در سرتاسر جهان میتوانید این دامنه ر ابه ثبت برسانید.همچنین از این دامنه برای کلینیک حیوانات خانگی نیز استفاده می شود.

دامنه dog  در شرکت بزرگ ارومیا سرور به حداقل قیمت ممکن به ثبت میرسد

ادامه مطلب
ثبت-دامنه-directory

ثبت دامنه directory. | فروش دامین directory

ثبت دامنه directory. | فروش دامین directory

دامنه directory همانطور که از نامش پیداست برای وبسایت هایی که در زمینه فهرست سازی و کتاب های راهنما فعالیت دارند معرفی شد.ثبت دامنه directory برای تمامی افراد با رعایت اصول ثبت دامنه مجاز بوده و بدون محدودیت جغرافیایی در سرتاسر جهان میتوانید این دامنه را به ثبت برسانید.

دامنه directory در شرکت بزرگ ارومیا سرور به حداقل قیمت ممکن به ثبت میرسد

ادامه مطلب
ثبت-دامنه-erth

ثبت دامنه earth. | فروش دامین earth

ثبت دامنه earth. | فروش دامین earth

دامنه earth همانطور که از نامش پیداست عموما برای مشاغل زمین شناسی و زیر مجموعه ای از این موضوع مورد استفاده قرار میگیرد. همچنین از دامنه earth برای وبسایت هایی که حاوی نقشه های گردشگری و… می باشد استفاده میکنند.

ثبت دامنه earth برای تمامی افراد مجاز بوده و با رعایت قوانین ثبت دامنه بدون محدودیت جغرافیایی در سرتاسر جهان میتوانید این دامنه را به ثبت برسانید.

دامنه earth  در شرکت بزرگ ارومیا سرور به حداقل قیمت ممکن به ثبت میرسد

ادامه مطلب
ثبت-دامنه-energy

ثبت دامنه energy. | فروش دامین energy

ثبت دامنه energy. | فروش دامین energy

دامنه energy در سال ۲۰۱۱ توسط icann  برای صنایعی که در زمینه تولید انرژی و زیر مجوعه ای از این شاخه فعالیت دارند معرفی کرد.دامنه energy  توسط Donuts مدیریت و کنترل میگردد.ثبت دامنه energy برای تمام افراد مجاز بوده و با رعایت ثبت قوانین دامنه میتوانید در هر جای دنیا که هستید این دامنه را به ثبت برسانید.

دامنه energy در شرکت بزرگ ارومیا سرور به حداقل قیمت ممکن ثبت میشود.

ادامه مطلب
ثبت-دامنه-engining

ثبت دامنه engineering. | فروش دامین engineering

ثبت دامنه engineering. | فروش دامین engineering

دامنه  engineering همانند دامنه engineer برای فعالیت های مهندسان از جمله راه اندازی موتور های مکانیکی و زیر مجوعه ای از این موضوع مطرح گردیده و ثبت ان برای تمام افراد حقیقی و حقوقی مجاز بوده و بدون محدودیت جغرافیایی میتوانید در سرتاسر جهان این دامنه را به ثبت برسانید.

دامنه engineering  در شرکت بزرگ ارومیاسرور به حداقل قیمت ممکن به ثبت میرسد

ادامه مطلب
ثبت-دامنه-engineer

ثبت دامنه engineer. | فروش دامین engineer

ثبت دامنه engineer. | فروش دامین engineer

دامنه engineer عموما برای دانشکده‌ های رشته‌های مختلف مهندسی مورد استفاده قرار میگیرد.دامنه engineer توسط icann طی چند سال اخیر معرفی شد .ثبت دامنه engineer برای تمامی افراد حقیقی و حقوقی مجاز بوده و بدون محدودیت جغرافیایی در سرتاسر جهان میتوانید با رعایت اصول ثبت دامنه،دامنه engineer را به ثبت برسانید.

دامنه engineer در شرکت بزرگ ارومیا سرور به حداقل قیمت ممکن به ثبت میرسد

ادامه مطلب
ثبت-دامنه-events

ثبت دامنه events. | فروش دامین events

ثبت دامنه events. | فروش دامین events

دامنه events در سال ۲۰۱۳ توسط icann  معرفی شد عموما برای وبسایت هایی که درباره رویداد های ناگهانی ( اخبار)  مورد استفاده قرار میگرد.ثبت دامنه events  برای تمامی افراد مجاز بوده و با رعایت قوانین ثبت دامنه میتوانید این دامنه را بدون محدودیت جغرافیایی در سرتاسر جهان به ثبت برسانید.

دامنه events در شرکت بزرگ ارومیا سرور به حداقل قیمت ممکن به ثبت میرسد

ادامه مطلب
ثبت-دامنه-cooking

ثبت دامنه cooking. | فروش دامین cooking

ثبت دامنه cooking. | فروش دامین cooking

دامنه coking در سال ۲۰۱۲ توسط icann برای اشپزی و زیر مجوعه ای از این موضوع معرفی شد.ثبت دامنه cooking برای تمام افراد حقیقی و حقوقی مجاز بوده و بدون محدودیت جغرافیایی میتوانید در سرتاسر جهان این دامنه را به ثبت برسانید.

ثبت دامنه cooking در شرکت بزرگ ارومیا سرور به حداقل قیمت ممکن به ثبت میرسد

ادامه مطلب
ثبت-دامنه-cool

ثبت دامنه cool. | فروش دامین cool

ثبت دامنه cool. | فروش دامین cool

دامنه cool  در سال ۲۰۱۵ توسط icann معرفی شد و برای موضوع خاصی مطرح نگردیده ولی عموما سردخانه های میوه از این دامنه استفاده میکنند . دامنه cool را تمامی افراد حقیقی و حقوقی میتوانند با رعایت قوانین ثبت دامنه بدون محدودیت جغرافیایی در سرتاسر جهان به ثبت نمایند. مدیریت و کنترل دامنه cool به عهده Donuts بوده بنابراین قبل از ثبت این دامنه جهت اطلاع از اخرین تغییرات دامنه با پشتیبانی شرکت ارومیا سرور تماس حاصل فرمایید.

دامنه cool در شرکت بزرگ ارومیا سرور به حداقل قیمت ممکن به ثبت میرسد

ادامه مطلب