ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

لطفا کد نمایش داده شده را وارد نمایید

هزینه ثبت دامنه ها به همراه پسوند های آن ها

دامنه
هزینه ثبت
هزینه انتقال
هزینه تمدید
.com
151,000تومان
1 سال
159,000تومان
1 سال
151,000تومان
1 سال
.net
192,000تومان
1 سال
192,000تومان
1 سال
192,000تومان
1 سال
.co sale!
336,000تومان
1 سال
336,000تومان
1 سال
336,000تومان
1 سال
.site
375,000تومان
1 سال
375,000تومان
1 سال
375,000تومان
1 سال
.org
182,000تومان
1 سال
182,000تومان
1 سال
182,000تومان
1 سال
.biz
238,000تومان
1 سال
238,000تومان
1 سال
238,000تومان
1 سال
.info
192,000تومان
1 سال
192,000تومان
1 سال
192,000تومان
1 سال
.ir
4,150تومان
1 سال
4,150تومان
1 سال
4,150تومان
1 سال
.tel
165,000تومان
1 سال
165,000تومان
1 سال
165,000تومان
1 سال
.host
290,000تومان
1 سال
290,000تومان
1 سال
290,000تومان
1 سال

لطفاً یک دسته بندی از زیر انتخاب نمائید.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* انتقال دامنه های شما از شرکت های دیگر به شرکت ارومیا سرور