نمایندگی سی پنل ، با پنل WHM

10 گیگابایت

cPanel
لایت اسپید
WHM-کلاود
هارد های پر سرعت SSD
قابلیت ساخت 10 اکانت
تمامی امکانات نامحدود

20 گیگابایت

cPanel
لایت اسپید
WHM-کلاود
هارد های پر سرعت SSD
قابلیت ساخت 20 اکانت
تمامی امکانات نامحدود

30 گیگابایت

cPanel
لایت اسپید
WHM-کلاود
هارد های پر سرعت SSD
قابلیت ساخت 50 اکانت
تمامی امکانات نامحدود

50 گیگابایت

cPanel
لایت اسپید
WHM-کلاود
هارد های پر سرعت SSD
قابلیت ساخت 100 اکانت
تمامی امکانات نامحدود